I vårt grundskötselavtal ingår följande åtagande


  • borttagning av granris, gödsling av rosor och växter vid behov.
  • ogräsrensning av hela ytan, klippning av gräsmatta om sådan finns

  • krattning av rabatt och singelplan eller gräsyta om sådan finns

  • ansning och beskärning av blommor, växter och rosor.

  • borttagning av vissna buketter vid rengöringstillfället

  • gravplatsskötseln utföres med 3-4 veckors intervall under
    växtperioden, så att gravplatsen upplevs välskött.